Nabídka kroužků 2019/20

   Zaměření    Vedoucí Poč.dětí    Den    Hodina
Mažoretky J.Jandová mladší pondělí 13,00- 14,00
Pohybově -dramatický J.Čeperová od září středa 15.00- 16.00
Florbal R. Staněk čtvrtek

1.-4.r.

5.-9.r.

12.45-13.45

13.45-15.45

1 x za 14 dní

Taneční   J. Jandová pondělí 14.50-15,50
Angličtina pro druháky  M. Borešová úterý 11.30-12,30
 Informatika-internet A. Vančurová od září středa 13.10-13.55
Dyslektický kroužek
A. Hermanová úterý 2.st.
středa 1.st.
čtvrtek 2.st.
dle rozpisu
Zdravotnický E. Kölblová neotevřen pro malý počet zájemců  

 

Sportovní -odznak zdatnosti
Sportuj ve škole
I. Strnadová středa 1.sk.
2.sk.
12,20-13,05
13,05-13,55
Náboženství Bc. A. Illková  středa 12.20-14.20
Doplňková činnost – Logopedie- náprava řeči
200 Kč /měsíc – dle domluvy Mgr. A. Hermanovou

Nabídka zájmových útvarů ( kroužků ) na školní rok  2019 / 2020. Zápisné do každého kroužku ( 200,- Kč na každé pololetí ) se bude vybírat v první  hodině.
Tato částka se může podle spotřeby materiálu i zvýšit
Činnost kroužků: říjen – květen.

Žáka lze z kroužku omluvit pouze písemnou omluvenkou.