Nabídka kroužků 2018/19

   Zaměření    Vedoucí Poč.dětí    Den    Hodina
Mažoretky J.Jandová pondělí 12.45 – 13.45 h.
Hudebně -dramatický A. Vančurová úterý 17.00- 18.00 h.
Florbal R. Staněk úterý

1.-5.r.

6.-9.r.

12.45-13.45 h.

13.45-14.45 h.

Taneční   J. Jandová dle dohody
Angličtina pro druháky  M. Borešová středa 11.30-12,15h
 Informatika-internet A. Vančurová pondělí 13.30-14.30 h.
Dyslektický kroužek,náprava řeči
A. Hermanová dle rozpisu
Hejbálek J. Čeperová pondělí 15.00-16.00h
Sportovní -odznak zdatnosti I. Strnadová středa 15.00-16.00h
Náboženství p.Klouček,p. Illková  středa,čtvrtek 12.20-13.20
14.00-15.00

Nabídka zájmových útvarů ( kroužků ) na školní rok  2018 / 2019. Zápisné do každého kroužku ( 200,- Kč na každé pololetí ) se bude vybírat v první  hodině.
Tato částka se může podle spotřeby materiálu i zvýšit
Činnost kroužků: říjen – květen.

Žáka lze z kroužku omluvit pouze písemnou omluvenkou.