Dyslektický kroužek

2022 /2023

Základní informace 

vedoucí kroužku : Mgr. Andrea Hermanová

tel: 724 14 04 22

email: hermanova@zsvemyslice.cz

kdy :

Pomůcky do kroužku : desky na pracovní listy a sešit (všichni dostanou první setkání v kroužku), psací potřeby

Omlouvání žáků : Nepřítomnost žáků rodiče omluví písemnou omluvenkou v EDOOKITU.