Pedagogický sbor

Ředitel školy: Mgr. Jana Dvořáková

Třídní učitelé

1. stupeň:
 I. třída (1.ročník) Mgr. Martina Borešová
II. třída ( 2. ročník) Mgr. Jana Dvořáková
III.třída ( 3. – 4. ročník)
IV.třída ( 5. ročník)
Mgr. Jana Jandová

Mgr. Andrea Hermanová

2. stupeň:
VI. třída   Mgr. Ivana Kohoutková 
VII. třída Mgr. Ivana Strnadová 
VIII. třída Mgr. Olga Doležalová 
IX. třída Mgr. Radovan Staněk 

Vyučující bez třídnictví: 
Mgr. Jana Čeperová, Mgr. Eliška Kölblová, Adéla Vančurová DiS.

Asistent pedagoga: Mgr. Eliška Kölblová, Adéla Vančurová DiS.,
Školní asistent:Bc. Aneta Kletzanderová
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Mgr. Jana Čeperová
Vychovatelky školní družiny:Mgr. Eliška Kölblová, Adéla Vančurová DiS.
Výchovná poradkyně: Mgr. Olga Doležalová
Metodička prevence: Mgr. Ivana Kohoutková
Koordinátorka pro činnost dětí s vývojovými poruchami a další pedagog do spojené třídy: Mgr. Andrea Hermanová – speciální pedagog-logopedka
Koordinátor ICT: Adéla Vančurová DiS.
Vedoucí metodického sdružení pro 1.st.: Mgr. Martina Borešová
Vedoucí přírodovědné komise: Mgr. Ivana Kohoutková
Vedoucí společenskovědní komise: Mgr. Radovan Staněk

Školnice: Marta Tumpachová
Uklízečka: Martina Hradová

Školská rada:
předseda: Marek Kudláček (zástupce zřizovatele)
členka: Mgr. Olga Doležalová (zástupce školy)
členka: Lenka Benáková (zástupce rodičů)