Pedagogický sbor

Ředitel školy: Mgr. Jana Dvořáková

Třídní učitelé

1. stupeň:
 I. třída (1.ročník) Mgr. Jana Dvořáková
II. třída ( 2. – 3. ročník) Mgr. Jana Jandová
III. třída (4. – 5.ročník) Mgr. Martina Borešová 
2. stupeň:
VI. třída Mgr. Ivana Strnadová 
VII. třída Mgr.Olga Doležalová 
VIII. třída Mgr. Radovan Staněk 
IX. třída Mgr.Ivana Kohoutková 

Vyučující bez třídnictví: 
Mgr. Andrea Hermanová, Mgr. Michaela Jeřábková, Adéla Vančurová DiS.

Asistent pedagoga: Mgr. Jana Čeperová, Adéla Vančurová DiS., 
Vychovatelka školní družiny: Mgr. Jana Čeperová
Výchovná poradkyně: Mgr. Olga Doležalová
Metodička prevence: Mgr. Ivana Kohoutková
Koordinátorka pro činnost dětí s vývojovými poruchami a další pedagog do spojené třídy: Mgr. Andrea Hermanová – speciální pedagog-logopedka
Koordinátor ICT: Adéla Vančurová DiS.
Vedoucí metodického sdružení pro 1.st.: Mgr. Martina Borešová
Vedoucí přírodovědné komise: Mgr. Ivana Kohoutková
Vedoucí společenskovědní komise: Mgr. Radovan Staněk

Školnice: Lucie Stixová
Uklízečka: Martina Hradová

Školská rada:
předseda: Marek Kudláček (zástupce zřizovatele)
členka: Mgr. Olga Doležalová (zástupce školy)
členka: Lenka Benáková (zástupce rodičů)