Angličtina pro druháky

2019 /2020

Základní informace :

kdy : úterý 11.30 – 12.30 hod.

vedoucí kroužku : p. uč. Martina Borešová

kroužek navštěvují :

Benák Jiří

Benáková Klára

Čeperová Vanessa

Hladík Tadeáš

Kocová Adéla

Machalová Julie

Odehnalová Sára

Ondráčková Marie

Piálková Eliška

Strnadová Adéla

Šalbaba Marek

Šeinerová Monika

Škárková Karolína