GDPR

Informace o zpracování údajů

Záznam o činnostech – zaměstnanci

Záznam o činnostech – žáci

prohlášení GDPR

GDPR memorandum

Změna pověřence na ZŠ
Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 • K.accouting s.r.o.
 • IČO: 02734168
 • Se sídlem: Hybešova 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno
 • Odpovědná osoba pověřence
  • Jaroslav Kocián
  • +420 725654319
  • gdpr@ jkaccountig.cz
  • datová schránka: mqhehgz

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2018 začíná platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Pro naši školu z toho plyne mnoho dalších povinností a jednou z nich je ta, že máte právo rozhodovat o tom, které informace o vašem dítěti budeme moci používat. (Samozřejmě některé máme povinnost evidovat a jsou dané zákonem.) Chtěli bychom Vás tímto požádat o součinnost v této oblasti a schválení a podepsání upraveného Informovaného souhlasu, který podepisujete vždy na začátku školního roku. Děkujeme.

Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy