EU peníze školám

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Cílem bude zlepšit úroveň čtenářské a informační dovednosti. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným vytvořením a používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat za využití nejmodernější techniky, tj. interaktivních tabulí, počítačů.
Podporovány budou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány budou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

Do klíčových aktivit bychom chtěli zapojit všechny žáky a pedagogické pracovníky naší školy .

Dílčím cílem školy je zatraktivnit výuku, posílit rozvoj klíčových kompetencí ve vybraných oblastech. Celý pedagogický sbor prošel metodickým vzděláváním, jehož cílem bylo získání dovednosti v oblasti tvoření nových učebních materiálů za pomoci digitální technologie.

Naši pedagogové prozatím zpracovali 8 sad po 20 digitálně učebních materiálech z oblasti jazyků, matematiky, hudební a občanské výchovy, fyziky, zeměpisu.Tyto materiály jsou zpracovány v Smart Boardu a pracovní listy s řešením ve Wordu. Všechny jsou dostupné na e-mailové adrese : jana.dvorakova.1@seznam.cz