Sportovní

2021 /2022

Základní informace

vedoucí kroužku : Mgr. Ivana Strnadová

kdy : středa ( 1. – 2. roč. )  13.00 – 13.35 hod.

pondělí ( 3. – 5. roč. )  14.00 – 14.45 hod.

středa ( 6. – 9. roč. )  14.50 – 15.35 hod.