IROP

PODPORA JAZYKOVÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ VÉMYSLICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002923

Příjemce dotace: Základní škola Vémyslice čp. 213, příspěvková organizace

Výzva: 46. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 4 169 998,00 Kč

Dotace: 3 752 998,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání na ZŠ Vémyslice. Smyslem projektu je za pomocí nových metod výuky a moderních technologií, vylepšit výuku jazykových předmětů, přírodních věd a IT. Kromě toho, v rámci projektu dojde k zajištění vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérových toalet.

 

Doba realizace projektu je do 31. 8. 2018.