Třídní schůzky

Třídní schůzky, rodičovské kavárničky

Termíny třídních schůzek ve šk. roce 2019/2020:

10. září 2019 – úvodní společná schůzka rodičů v 15.30 h v učebně matematiky, následně ve třídách se svým třídním učitelem

TŘÍDNÍ SCHůZKY –  Individuální pohovory – učitel, žák, rodič
12. listopadu 2019
14. dubna    2020
Přesný čas si dojednejte individuálně se svým třídním učitelem.

HOVOROVÉ DNY – konzultace s učiteli všech předmětů

7.  ledna     2020
2. června   2020

 

RODIČOVSKÉ KAVÁRNIČKY:

25.10. Připravujeme společné setkání rodičů, dětí, pedagogů  spojený s podzimní dílničkou a se setkáním s psychologem, dále 12.11. si při třídních schůzkách budete moci v prostorách školní družiny vyzkoušet a zakoupit různé mozkohračky, které jsou nejen na trénování logiky pro děti, ale i pro dospělé.