Třídní schůzky

Třídní schůzky, rodičovské kavárničky

Termíny třídních schůzek ve šk. roce 2018/2019:

11. září 2018 – úvodní společná schůzka rodičů v 15.30 h v sokolovně, následně ve třídách se svým třídním učitelem

TŘÍDNÍ SCHůZKY –  Individuální pohovory – učitel, žák, rodič
13. listopadu 2018
16. dubna    2019
Přesný čas si dojednejte individuálně se svým třídním učitelem.

HOVOROVÉ DNY – konzultace s učiteli všech předmětů

8.  ledna     2019
4. června   2019

 

RODIČOVSKÉ KAVÁRNIČKY:

Čekáme na Vaše náměty, určitě bychom rádi podzimní i jarní chtěli opět uskutečnit