Slovo ředitele

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy.

Dovolte mi, abych vás na začátku nového školního roku 2020-2021 pozdravil a krátce se představil. Jmenuji se Bořivoj Ziegler, je mi 58 roků a ve školství pracuji již 35 let. 12 let jsem vykonával funkci ředitele na základní škole v Moravském Krumlově a 8 roků jsem učil na Výchovném ústavu.

Moje kroky teď zamířily k vám do Vémyslic a já pevně věřím, že najdeme všichni správný směr a půjdeme tou nejlepší cestou, cestou kvalitního vzdělávaní. Důležité a mnohdy daleko náročnější je  připravit děti do života, učit je slušnému chování, komunikaci, řešit konflikty, ale i vážit si jednoduchých a obyčejných věcí.

Myslím, že škola se nemusí stydět za svoji práci. Rád bych do jejího systému zapadl a svojí přítomností a nápady přispěl k ještě lepšímu chodu. Postupně budeme dovybavovat třídy IT technikou, novým nábytkem, kvalitními pomůckami, relaxačními koutky, sportovním náčiním apod.

Nemám rád veliká slova, nebudu tedy slibovat a plánovat nemožné… Vše ukáže čas.

Zároveň bych vás všechny chtěl požádat o shovívavost s netradičním rozjezdem vyučování po prázdninách.

Budova školy se převléká do krásy. Po prvotní izolaci všech základů budovy se mění dřevěná okna za plastová, probíhá výměna střešní krytiny, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zanedlouho dojde i k zateplování obvodového pláště školy. Většina prací se provádí za plného provozu a účasti dětí a zaměstnanců na vyučování za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatřeních. Rád bych touto cestou poděkoval za jejich kvalitní práci ve velmi specifických a složitých podmínkách.

Smekám před zřizovatelem za odvahu pustit se do tak finančně a organizačně náročného komplexního programu rekonstrukce budovy a okolí základní školy. Věřím, že při vzájemné dobré komunikaci mezi školou, zřizovatelem, stavební firmou a zákonnými zástupci se podaří zvelebení školní budovy a okolí dotáhnout ke zdárnému konci.

S pozdravem Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy