Slovo ředitele

Dobrý den vážení návštěvníci, rodiče a žáci.

     Vítám Vás na stránkách Základní školy Vémyslice. Jsem velice ráda, že jste navštívili tyto stránky. Domnívám se, že se na těchto stránkách dozvíte plno zajímavých informací o naší škole.

     Ve stručnosti lze říci, že naše škola poskytuje veškeré vzdělání a výchovu žáků tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu všedního života a studium na středních školách. Snažíme se vést naše žáky samostatnosti a zodpovědnosti. Dáváme velký důraz na rozvíjení jazykových schopností žáků (angličtina, němčina) a studia informatiky.

     Samozřejmě naše škola také podporuje zájmovou činnost v rámci volitelných předmětů a kroužků.

     Všichni pedagogičtí pracovníci se snaží o vytváření bezkonfliktní atmosféry ve třídách a přitom se snaží dohlížet na kamarádské vztahy mezi žáky a na negativní vlivy dnešní doby – drogy a šikana. Vím, že je nemůžeme naučit vše a bez pomoci rodičů to nejde. Proto bychom  rádi uvítali aktivní spolupráci s Vámi.

     Na závěr bych chtěla podotknout, že pokud zde na tomto webu nenajdete informace o které máte zájem, je možno použít kontakty na tomto webu (telefon, email), nebo osobně se setkat se mnou nebo s kterýmkoliv pedagogickým pracovníkem a rádi Vám Vaše otázky zodpovíme.

Mgr. Jana Dvořáková
ředitelka školy