Rodiče vítáni

Od února 2018 je naše škola držitelem certifikátu „Rodiče vítáni“, jež označuje školy vstřícné rodičům. Naše škola si uvědomuje, že práce učitele je služba žákům a jejich rodičům. Je dobré, když učitelé a rodiče mají stejné nebo podobné názory o způsobu práce ve škole, jsou tzv. „na stejné lodi“.
U nás bereme rodiče jako rovnoprávné partnery, které respektujeme. Vnímáme je jako “experty“, kteří znají nejlépe své děti. Snažíme se s nimi komunikovat přímo a každý jeho dotaz či kritiku nebereme jako osobní útok. Je však také potřeba, aby rodiče nebrali učitele jako protivníka , ale jako spolupracovníka při výchově dětí. Nejednali s ním jako s pedagogickým sluhou, ale respektovali jeho odbornost. Přicházeli do školy se zdvořilými dotazy, ne s odhodláním bojovat.A co je ještě důležité -ověřovat si informace od svého dítěte, často bývají zkreslené a nepomlouvat nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to mohou slyšet. A i když máme nějaké rezervy, můžeme říci, že jak učitelé, tak rodiče se ve škole velice snaží spolupracovat a díky tomu dostala naše škola tento certifikát.