Světový den Braillova písma (projektový den-1. stupeň)

Dne 4. ledna 1809 se nedaleko Paříže narodil jistý Louis Braille, jehož jméno si celý svět spojuje s písmem pro nevidomé. Právě den jeho narození je dnes připomínán jako Světový den Braillova písma.

Cílem tohoto projektu bylo dětem přiblížit život se zrakovým postižením, jak se k takovým lidem chovat a vyzkoušet si, jak se lidé se zrakovým postižením cítí. Děti se seznámily s Braillovým písmem i vyzkoušely si psaní na Pichtově psacím stroji.