Školní ples

V pátek 16. února se konal v místní sokolovně již 14. školní ples. Ve 20 hodin všechny přítomné přivítala paní zástupkyně Jana Čeperová, poděkovala sponzorům a rodičům za krásné dary do tomboly a všem pedagogickým pracovníkům za organizaci školního plesu. Následovala polonéza žáků II. stupně, sólo pro rodiče a poté volná zábava. Samozřejmě nesmělo chybět ani půlnoční překvapení, které si připravili žáci 9. ročníku se svou třídní paní učitelkou Andreou Hermanovou. K tanci a poslechu hrála skupina DREAMS.