Pasování žáků 1.ročníku na čtenáře

V pondělí 10.června uskutečnilo slavnostní pasování našich nejmladších žáků  na čtenáře. Naše škola se pod záštitou Městské knihovny Moravský Krumlov  zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny s okolními školami, jejímž vyvrcholením je pasování na čtenáře a předání knihy.
Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS Bořivojem Švédou- panem králem-v tento den přijeli do naší školy a pasovali žáky první třídy. Po složení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou roční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a hlavně krásný zážitek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA