Odznak všestrannosti 2022

Na začátku školního roku byly žákům rozdány diplomy a medaile za splnění disciplín olympijského víceboje a odznaku všestrannosti.  Během minulého školního roku žáci plnili zadané disciplíny, za jejich výkony se jim připisovaly body a podle součtu obdrželi bronzový, stříbrný či zlatý odznak. Všem sportovcům blahopřejeme a těšíme se na ještě lepší výsledky v letošním školním roce.