Matematický klokan

Letošní ročník soutěže Matematický klokan proběhl distančně online formou v pátek  19. 3. 2021. Soutěže se zúčastnili žáci 2., 3., 4. a  6. ročníku.

V kategorii Cvrček dosáhli třech nejlepších výsledků tito žáci :

Adam André ( 57 bodů  z 90 bodů )

Zuzana Kameníková ( 54 bodů  z 90 bodů )

Jakub Hitl ( 52 bodů  z 90 bodů )

V kategorii Klokánek dosáhli třech nejlepších výsledků tito žáci:

Antonín Fukal ( 60 bodů  ze 120 bodů )

Tereza Klohnová ( 57 bodů  ze 120 bodů )

Petr Rebro (53 bodů  ze 120 bodů )

V kategorii Benjamín dosáhli třech nejlepších výsledků tito žáci:

Filip Strouhal ( 82 bodů  ze 120 bodů )

Roman Střílek ( 60 bodů  ze 120 bodů )

Gabriela Chaloupková (56 bodů  ze 120 bodů )

Gratulujeme.

Všem ostatním žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme za účast, snahu a odvahu.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ).

Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává.