Učíme se venku

V hodině prvouky (3.ročník) a přírodovědy (4.ročník) jsme si vyzkoušeli výuku v terénu na téma JARO. Žáci dostali pracovní listy s úkoly, které museli cestou plnit. Ověřili si tím své znalosti hravou formou 😉.