Sportovní kroužek

Jako každý rok jsme se ve čtvrtek se sportovním kroužkem pro menší děti vydali Na Kocourky.

Po cestě jsme si zahráli hry, proběhli a protáhli se. Na Kocourkách jsme se dozvěděli informace o této přírodní rezervaci, řekli si, jak se na takovém místě chovat. Zaskákali si, rozhlédli se po krajině (jak je krásná) a našli sladký poklad. I když foukalo a nebyli jsme všichni, moc jsme si to užili.