Sportovní den – 2. stupeň

V úterý 26.9.2023 proběhl na hřištích u naší základní školy sportovní den pro žáky 6. až 9. třídy. Počasí bylo příjemné a tak si žáci v průběhu dopoledne vyzkoušeli různé atletické disciplíny jako člunkový běh, skok daleký, skok z místa a trojskok, sprint na 50 m, T-běh a dribling s basketbalovým míčem.  Žáci nadšeně sportovali a snažili se vylepšit své osobní rekordy. Snad si to stejně užijeme i příště.