Spaní ve škole (8. a 9. ročník)

Závěr školního roku si žáci 8. a 9. ročníku zpříjemnili koupáním, opékáním špekáčků a přespáním ve škole.