Školní rok 2023/2024 – informace

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze zasílám informaci o organizaci celého školního roku.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

Organizace vyučování od pondělí 4. 9. 2023.

Žáci 1. ročníku, včetně zákonných zástupců, budou slavnostně přivítáni a pasováni na školáky na radnici městyse Vémyslice v pondělí 4. září 2023 v 7.45 hodin. Kdo by měl zájem o školní stravování, nechť se přihlásí ve školní jídelně do pátku 1. září 2023.

Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni třídními učiteli ve svých kmenových třídách v pondělí 4. září 2023 v 7.45 hodin. Vyučování končí v 9.25 hodin (po 2. vyučovací hodině). V tento den bude v provozu pouze ranní družina pro žáky, kteří přijedou autobusy.

V úterý 5. září 2023 bude normální provoz školní družiny. Vyučování končí v 11.20 hodin (po 4. vyučovací hodině). Od středy 6.9.2023 bude vyučování podle rozvrhu.

Přeji příjemné ukončení letní dovolené a prázdnin a 4. 9. 2023 se těším na setkání v novém školním roce.

Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy