Přírodovědný Klokan 2023-výsledky

Ve středu 11.10. proběhl na naší škole Přírodovědný Klokan 2023 – v kategorii Kadet pro 8. a 9.ročník – žáci řešili 24 úloh bez použití  kalkulačky či jiné techniky a literatury otázky z oblasti matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, chemie v čase 40 minut. Maximální počet bodů ,kterého mohli dosáhnout, byl 120. V příloze je celková výsledková tabulka i s procentuální úspěšností.

Výsledky