Pozor – hoří !!!

V hodině chemie se žáci 9. ročníku mohli přesvědčit, jak rychle a intenzivně hoří směs propan – butanu v tlakové lahvi. Plyn nastříkali do prázdné kádinky, poté nalili na vodu v druhé kádince a vzniklou směs zapálili. Tím dokázali, že plyny se dají přelévat. S delší prodlevou mezi nalitím a zapálením plyn unikal, takže plamen byl menší. Když to žáci zvládli rychleji, efekt byl o to výraznější. Pořád ale platí, že s těmito látkami se musí zacházet opatrně a je třeba k tomu odborný dozor. Přesto to byl skvělý zážitek!