Mladý zemědělec (soutěž)

Ve čtvrtek 11.4. se nejúspěšnější účastníci školního kola soutěže Mladý zemědělec vydali poměřit své dovednosti a znalosti na Střední odbornou školu ve Znojmě. Zúčastnili se oblastního kola a to ve složení Karolína Holá, Tadeáš Ondráček a Petr Rebro.

Žáci obdrželi malou pozornost a hned psali na test na témata související se zemědělstvím. Po 45 minutách měli svačinovou pauzu a s doprovodem ze 3. ročníku Agropodnikání se vrhli na praktické úkoly. Těch bylo 6 – jízda zručnosti s naloženým kotoučem (slalom), poznávání osiva, výměna kola, poznávání zemědělských strojů, sázení semen dýně (přesnost) a dojení krávy. Nejúspěšnější v praktické části byla Karolína Holá, která získala 26 bodů z 30 možných. Dostala pochvalu i na stanovišti dojení, kde za 1 minutu nadojila 760 ml (ostatní se pohybovali kolem 500 ml). Petr Rebro byl nejúspěšnější v testu 51 bodů ze 60 (společně ještě s 1 žákem). V celkovém hodnocení se na 2. místě umístil Petr Rebro a postupuje do celorepublikového kola, které se koná v červnu na Mendlově univerzitě v Brně. Karolína Holá se umístila na 8. místě a Tadeáš Ondráček na 12. místě z 21 účastníků.

Žákům blahopřejeme a děkujeme, že takto úspěšně reprezentují naši školu.