Dopravní značky – 2. a 3. ročník

V hodinách prvouky jsme se učili poznávat dopravní značky. Výuka probíhala nejdříve venku. Děti si v okolí školy všímaly jejich umístění, vysvětlovali jsme si, proč jsou právě na tom daném místě. Učili jsme se je správně pojmenovat. Jelikož nám nepřálo počasí, vrátili jsme se zpět do třídy a zahráli si oblíbenou hru BINGO.