Dopravní hřiště Miroslav – 4. ročník

Ve čtvrtek 25. května se vydali žáci čtvrtého ročníku na dopravní hřiště do Miroslavi. V učebně si zopakovali teorii, napsali test z dopravních značek, křižovatek a pravidel silničního provozu. Ne všem dětem se ale podařilo test z dopravních znalostí napsat na patřičný počet bodů. Poté následovala praktická část – jízda na kole. Na tu se děti moc těšily. Sluníčko hřálo a někteří z nich to také na kole pěkně rozpálili – bez dodržování předpisů a dopravních značek. Pan Ševčík, který děti při jízdě pozoroval a hodnotil, měl co dělat, aby všechny ukočíroval. Při závěrečném hodnocení proto byli někteří žáci velice smutní, že průkaz cyklisty nedostali. Ale nakonec si sami uvědomili, že s neznalostí pravidel a špatnou jízdou na kole nemůžou do skutečného silničního provozu.
Před odjezdem domů jsme si zašli do místní cukrárny na skvělou zmrzlinu.