Dopravní hřiště – 5. ročník

V pondělí 12.9.2022 jsme všichni páťáci s paní učitelkou vyrazili linkovým autobusem do Miroslavi na dopravní hřiště. Čekala nás druhá část výcviku, jejímž cílem je naučit nás zodpovědnému a bezpečnému pohybu na veřejných komunikacích. Simulaci všemožných křižovatek se světelnou signalizací i bez ní, řešení dopravních situací v souvislosti s předností v jízdě…. to vše jsme si vyzkoušeli buď na kole, koloběžce či ve šlapacím autíčku. A všechno jsme výborně zvládli! Výsledkem je, že jsme všichni obdrželi „průkaz cyklisty“ a k tomu pochvalu od našeho školitele.