Dopravní hřiště (4. ročník)

Ve středu dne 6. září 2023 navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Miroslavi. Nejprve proběhla teoretická část výuky v učebně, při které si žáci osvojili dopravní značky, povinnou výbavu kola nebo shlédli několik tematických videí zaměřených na křižovatky či pravidla silničního provozu. Po teoretické části si všichni mohli ověřit své znalosti v terénu. Nejprve žáky po dopravním hřišti provedl pan instruktor, který vše řádně vysvětlil a upozornil na případné nesrovnalosti. Poté už následovala samotná jízda. Žáci museli reagovat na nejrůznější dopravní značky, semafory, železniční přejezd, zkusili si najíždět do správným pruhů u křižovatek, projíždět kruhovým objezdem a spoustu dalšího. Praktickou část si mohli všichni zkusit nejen na kole, ale i na šlapacích kárách. Sluníčko krásně svítilo, tudíž si dopoledne všichni zúčastnění náležitě užili. Všem dětem se na hřišti líbilo a už se těší na závěrečnou část výcviku.