Den otevřených dveří -Miroslav

V úterý 11.10.2022 se žáci 9.ročníku zúčastnili akce pořádané SOŠ Přímětická, Znojmo -Den otevřených dveří -Miroslav. Zástupci SOŠ Přímětická měli nachystané prezentace o dané škole, oborech, které se zde učí ve spolupráci s vybranými žáky dané školy, kteří spolu se svými vyučujícími předávali základní informace o daných oborech žákům ZŠ na jednotlivých stanovištích i s patřičnými ukázkami jejich práce a činnosti. Samozřejmě nechybělo občerstvení, které si naši žáci, zejména někteří, velmi vychutnali. Akce byla velmi pěkně připravena a žáky určitě zaujala, odcházeli spokojení a plní dojmů.