Závěr školního roku

Vážení rodiče a přátelé školy, milí žáci!

Na konci každého školního roku je dobré se ohlédnout a zhodnotit uplynulé období.

Školní rok 2021-2022 přinesl ulehčení v podobě zmírnění následků onemocnění koronavirem všem zúčastněným, kteří se podílí na vzdělávání. Bohužel však na konci února zasáhl celou společnost ozbrojený konflikt ve východní Evropě.

V každém případě jsme se však mohli po ukončení testování na covid konečně zhluboka nadechnout a přiblížit se situaci před pandemií v roce 2020. Vrhli jsme se naplno do uskutečňování všech plánů a úkolů, které jsme si na začátku školního roku předsevzali.

Realizovali jsme lyžařský výcvikový kurz na Horní Bečvě, 12. školní ples, školu v přírodě 1. stupně v Karlově pod Pradědem, školní výlety, sportovní a vědomostní soutěže. Bylo pro nás po dlouhých dvou letech velmi nezvyklé, ale o to příjemnější, zúčastňovat se veškerého dění prezenčním způsobem.

V dubnu proběhl zápis dětí do 1.třídy a v září přivítáme v naší škole 17 nových žáčků. Jak to tak bývá, na konci školního roku, loučíme se i se 7 žáky posledního, 9. ročníku. Přejeme jim hodně štěstí do dalšího studia na středních školách v Moravském Krumlově, Znojmě, Brně a Horních Heřmanicích. Podle všech předpokladů by mělo od září navštěvovat naši školu 111 žáků.

V tuto chvíli bych rád poděkoval vedení Městysu Vémyslice, zaměstnancům základní školy, rodičům žáků a všem přátelům školy za pomoc v uplynulém nelehkém období a popřál příjemnou dovolenou v průběhu letních prázdnin.

Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy