Učíme se venku

V přírodovědě probíráme učivo Ekosystém potok a řeka. A protože naší obcí protéká řeka Rokytná, vydali jsme se k řece pozorovat rostliny i živočichy.