Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 proběhlo na radnici městyse Vémyslice slavnostní přivítání našich prvňáčků. Po úvodním slovu pana starosty Čestmíra Maši a pana ředitele Mgr. Bořivoje Zieglera byly děti pasovány na prvňáčky paní učitelkou Mgr. Janou Jandovou. Poté se všichni vydali do základní školy, kde prvňáčci poprvé usedli do svých lavic. Přejeme všem, aby letošní školní rok byl pro všechny pohodový a úspěšný.