Preventivní program

Ve středu 27.4.2022 proběhl na naší škole preventivní program Městské policie Moravský Krumlov pro 2.-7.r. vedený velitelem Městské policie MK R. Fráňou s tématy  – bezpečné chování (bezpečně doma i na ulici, bezpečí v rodině, co dělat v neobvyklých situacích, ochrana majetku před krádežemi, tísňové linky), činnost městské policie, záchranné služby, dopravní výchova (bezpečné přecházení komunikací, pohyb poblíž silniční dopravy, bezpečná jízda na kole , v autě), ochrana před užíváním omamných a psychotropních látek.

Žákům se program velmi líbil, byli  nadšení, zejména ti mladší, že je přišel navštívit zástupce policie v uniformě a oživil prostředí školy svou přítomností.