Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 21.6.2022 jeli žáci 1. ročníku linkovým autobusem do knihovny v Moravském Krumlově. Po krátkém přivítání děti přečetly slavnostní slib a byly pasovány na čtenáře. Na památku dostaly od paní knihovnice knížku Dubánek a tajný vzkaz.

Jelikož jsme měli ještě hodinku času, zúčastnili jsme se literárně – výtvarné dílničky na téma Neotesánek aneb Etiketa o slušném chování. Žáci se seznámili s knížkou Ivony Březinové Neotesánek, která dětem připomněla základy slušného chování.