kroužek Předškolák

Po dvouleté pauze se opět mohl na naší  škole uskutečnit kroužek Předškolák. Během měsíce března proběhla tři setkání. Děti si např. zacvičily, zazpívaly, poslouchaly pohádku, počítaly a  poznávaly geometrické tvary. Rodiče byli seznámeni s dovednostmi, které by měly děti zvládnout před nástupem do 1. třídy.