Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel Základní školy Vémyslice vyhlašuje pro žáky základní školy středu 22. prosince 2021 jako volný den. Vzdělávání nebude probíhat ani distančním způsobem, výuka v kalendářním roce 2021 bude ukončena v úterý 21.12.2021 v průběhu 4. vyučovací hodiny.

Vedoucí ŠJ při MŠ Vémyslice žádá o odhlášení obědů žáků ZŠ nejpozději do 15.12.2021.

Žáci budou postupně odcházet v úterý na oběd v termínech:

1.-3. ročník – v 11.00 hodin

4.-5. ročník – v 11.15 hodin

Školní družina bude v úterý 21.12.2021 v provozu do 14 hodin.

O případných změnách v nástupu do škol od pondělí 3.1.2022 budete včas informováni na webových stánkách ZŠ.

Bořivoj Ziegler, ředitel školy