Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v příloze zasíláme prezentaci s doporučením řešení situace při podezření na užívání psychotropních a návykových látek nejen ve škole, ale i mimo školu. Prosíme o prostudování materiálu, jde o záležitost, která se začíná mezi žáky objevovat a je velmi nebezpečná.

Mgr. Ivana Kohoutková – školní metodik prevence
Mgr. Bořivoj Ziegler – ředitel školy

Žvýkací tabák – prezentace