Hospodářská zvířata ( 2. a 3. ročník )

Koncem března si povídáme v prvouce o domácích a hospodářských zvířatech. Rodí se jim právě mláďata. Učíme se o jejich užitečnosti a péči o ně. Máme štěstí, že nedaleko školy můžeme pozorovat některá z nich naživo. Přijali jsme i pozvání na farmu, kde jsme se dozvěděli, jak jsou hospodářská zvířata lidem užitečná a jakou vyžadují péči. Některá z nich jsme si pohladili, jiná nakrmili dobrotami, které jsme přinesli. Nejvíce se nám líbila ochutnávka BIO potravin :).

Děkujeme paní Majce Nedopilové za příjemně strávené dopoledne.