Cvičení s trenérem v hodinách tělesné výchovy

V hodinách TV se v tomto školním roce našim žákům věnuje trenér, který je seznamuje se základy sportů a gymnastických disciplín. Do konce školního roku přijede ještě několikrát a projde s námi i základy atletických disciplín. Žáci v druhém pololetí trénovali florbal, fotbal a basketbal. Také jsme pod jeho vedením vyzkoušeli dva plavecké styly.