Abaku – aneb počítání nás baví ( 1. ročník )

Abaku je nová výchovně-vzdělávací metoda, která zábavnou formou mění způsob vnímání matematiky a zvládání základních matematických dovedností u dětí.

Abaku podporuje přirozenou hravost a pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Nenaučí řešit rovnice, nenaučí konstruovat geometrické úlohy, ale dokonale zafixuje počtářské dovednosti. Nahradí dril hrou tak přirozeně, že si dítě žádný dril neuvědomí.

Hru Abaku využíváme  vždy na začátku vyučování ( jako rozcvičku ). Děti si procvičí číselnou řadu, porovnávání čísel či sčítání a odčítání do 10.

Číselná řada

Had – skládání abaku řady. Snaha o co nejdelšího hada z po sobě jdoucích příkladů ( můžeme zapojit plus i minus ).

Kontrola kostek – přepočítání kostek a jejich sestavení vzestupně do číselné řady.

Pyramidy

V.I.P. číslo – dítě hodí jednou libovolnou kostkou. Výsledné číslo, které mu na kostce padlo, se snaží získat jako výsledek různých početních operací s ostatními zbývajícími kostkami.