Školní rok 2021 / 2022 – informace

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych vás pozdravil na konci letních prázdnin a vyjádřil přesvědčení, že naše spolupráce, kterou jsme začali v minulém školním roce, bude zdárně pokračovat.

Loňský školní rok byl velmi specifický a já doufám, že po návratu do škol v květnu a červnu bude prezenční výuka pokračovat nepřerušeně i v nastávajícím období.

Bohužel se však nevyhneme mimořádným opatřením, která nás čekají v září a jejich hlavním cílem je zamezit dalšímu zavírání škol a přechodu k distanční výuce. Prosíme o shovívavost a ochotu ke spolupráci, abychom se v nastávajícím školním roce vyhnuli všem problémům, které nám dosud způsobila nemoc Covid-19.

V příloze zasílám informaci o organizaci celého školního roku, včetně realizace screeningového testování na začátku září 2021.

 Organizace vyučování od středy 1.9.2021 do pátku 3.9.2021

Žáci 1. ročníku, včetně zákonných zástupců, budou slavnostně přivítáni a pasováni na školáky na radnici městysu Vémyslice ve středu 1. září 2021 v 7.45 hodin.

Žáci 2.-9. ročníku budou přivítáni třídními učiteli ve svých kmenových třídách ve středu 1. září 2021 v 7.45 hodin.

Vyučování ve středu končí po 2.vyučovací hodině v 9.25 hodin. Ve čtvrtek a v pátek se učíme podle rozvrhu čtyři vyučovací hodiny.

Ve středu 1.9.2021 bude pouze ranní ŠD pro žáky, kteří přijedou autobusy, odpolední družina není. Od čtvrtka 2.9.2021 je normální provoz ŠD.

Přeji všem žákům příjemný vstup do vzdělávacího procesu, rodičům pevné nervy a kolegům pedagogům úspěšnou realizaci svých pedagogických metod ve školním roce 2021/2022 na ZŠ Vémyslice.

                                                                              Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy

Provoz školy ve školním roce 21-22