Zápis do 1.ročníku ZŠ

Zápis do 1.ročníku ZŠ proběhne dne 2.4.2020  pouze elektronicky bez přítomnosti dětí.

Žádáme rodiče všech budoucích žáků do 1.ročníku, aby v daném termínu tj. 2.4. 2020 do 15.00 hod. zaslali již obdržené dokumenty elektronicky na emailovou adresu reditel@zsvemyslice.cz
1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí/ žádost o odklad

2. vyplněný a podepsaný zápisní list,

3. scan rodného listu

V případě, že rodiče budou žádat o odklad  školní docházky musí k žádosti o odklad ještě přiložit: 1. doporučení pedagogicko – psychologické poradny
2. doporučení dětského lékaře

Bez těchto dokumentů nelze budoucí žáky zapsat ani odložit docházku do ZŠ.

                                                                                                                                                  Děkujeme za pochopení.

V případě nejasností, dotazů se obracejte na ředitelství školy : tel. 776 606 781 nebo 732 755 098.

Mgr. Jana Dvořáková,ř.š.