ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Zápisem do základní školy se rozumí podání písemné žádosti k základnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě základní škola.

Den zápisu je stanoven na 2. dubna 2020, 13.30 – 17 hodin v  budově základní školy.

Prvním krokem je  rezervace konkrétního času zápisu, který si můžete rezervovat v době besed s rodiči a v PŘEDŠKOLÁKOVI.  Rodičům stačí s budoucím prvňáčkem přijít do školy a užít si zde bez starostí svůj první důležitý den ve škole v naprostém klidu bez čekání a bez stresu.

Zápis proběhne souběžně ve více třídách a tak v jednom časovém úseku se mohou přihlásit 4 děti. Z nabídky termínů si vyberte, který vám nejlépe vyhovuje.

U zápisu předložíte:

1. Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, vyplnění zápisový list.

2. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky – vytištěnou žádost o odklad,  vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a lékaře,
vyplněný zápisový list.

3. Občanský průkaz zákonného zástupce

4. Rodný list dítěte

Případné informace poskytne na telefonním čísle 515 323435 nebo 732 755 098

Těšíme se na budoucí prvňáčky:)