Vydávání vysvědčení za 1. pololetí

Vážení rodiče,

na základě Opatření MŠMT 46545/2020-1 Vám oznamujeme, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučovaní v prvním pololetí školního roku 2020-2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků 4.-9. ročníků, které trvá i poslední den prvního pololetí školního roku 2020-2021, bude předáno vysvědčení v listinné podobě pouze prezenčně vzdělávaným žákům 1.-3. ročníku.

Škola sdělí obsah výpisu z vysvědčení žákům a zákonným zástupcům prostřednictvím školního informačního systému Edookit ve čtvrtek 28.1.2021. Informace budou na portálu k dispozici do pátku 5.2.2021 v kategorii HODNOCENÍ=>CELKOVÉ HODNOCENÍ.

Na pátek 29.1.2021 připadají jednodenní pololetní prázdniny.

O případných změnách v organizaci on line a prezenční výuky od pondělí 1.2.2021 budete včas informováni prostřednictvím školního infromačního portálu Edookit.

Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy