Vánoční poděkování

Vážení rodiče, vážené kolegyně, vážený kolego, milí žáci, čtenáři našich webových stránek,

v tomto adventním čase, kdy lidé k sobě mají o něco blíže, v době bilancování a hodnocení končícího roku, chci poděkovat všem rodičům, kteří naši školu celý rok podporují, spolupracují s námi, pomáhají nám. Velice si vážíme Vaší podpory, zejména při letošních podzimních dílničkách, kde jsme vyráběli výrobky na Vánoční jarmark. Oceňujeme i to, že jste si našli čas a přišli i do tradiční rodičovské kavárničky a vyzkoušeli si také různé zajímavé logické hry na odpoledni plných MOZKOHRÁTEK, které se uskutečnilo v listopadu.
A hlavně, že s námi otevřeně komunikujete a společně se snažíme naladit na stejnou vlnu.
Vážíme si toho.
Chci poděkovat vedení městyse a zastupitelům za finanční podporu a zejména za novou kotelnu, která je v současné době ve zkušebním provozu.
Moje poděkování také patří všem pracovníkům školy za jejich celoroční svědomitou, zodpovědně odvedenou práci, našim žákům za reprezentaci školy a městyse na vědomostních soutěžích, která v letošním roce byla zvlášť úspěšná.
A protože se neúprosně blíží konec letošního roku a s mnohými se možná společně ani nepotkáme, chci využít této příležitosti také k tomu, abych Vám všem popřála klidné a požehnané Vánoce a do nového roku hodně zdraví, životního optimismu a spokojenosti.
Jana Dvořáková