Přírodovědný Klokan 2019 -kategorie Kadet -8.,9.r. -výsledky

V říjnu proběhla na naší škole soutěž pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci -Přírodovědný Klokan -kategorie kadet -8.,9.r. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.Celkem se zúčastnilo 20 žáků. Maximální počet bodů -120 b.
Celkové vyhodnocení -viz příloha.
První místa byla obsazena následovně:
1.Schindler Tomáš -57 bodů – 9.r.
2.Holý Martin – 53 bodů -9.r.
3.Matějka Vít -48 bodů -9.r.
Pokorný Ondřej – 48 bodů -9.r.
Pokorný Karel – 48 bodů -9.r.
Zpracovala Mgr. Kohoutková Ivana