poděkování

Milí rodiče a přátelé školy,

dovolte mi, poděkovat Vám za přízeň a spolupráci v tomto právě končícím roce 2020.

Letošní rok se zapsal do našich životů způsobem, který nikdo z nás nečekal a události v souvislosti s epidemií koronaviru zasáhly všechny ať již v pracovním, ale hlavně osobním životě.

Velmi se těším na další spolupráci a přeji Vám a Vašim blízkým do roku 2021 nejméně jedno splněné přání, osobní pohodu, ale hlavně pevné zdraví.

 

Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy