OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu  15.1.2020 se ve Znojmě uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády , kterého se zúčastnil žák 9. ročníku Tomáš Schindler. Tomáš obsadil 20 .místo a byl úspěšným řešitelem.Tímto mu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy v okrese Znojmo.