Informace k provozu školy od 1.2.2021 do 14.2.2021

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
– vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro naši školu stále platí, že probíhá prezenční výuka 1.-3. ročníků, upravená docházka do ŠD a distanční výuka 4.-9. ročníků. O případných dalších změnách vás budeme včas informovat.
Bořivoj Ziegler, ředitel školy