Důležité sdělení

Vážení rodiče,

od pondělí 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole (současně i žákům vyššího ročníku, jsou-li s nimi v jedné třídě – v naší škole se jedná o žáky 3. ročníku).

Pro všechny ostatní žáky je povinné distanční vzdělávání.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagog ( na základě domluvy s konkrétním učitelem ).

Provoz školní družiny je dovolen za podmínky dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy, bude tedy v provozu v normálním režimu ( ranní i odpolední ).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání ( zdravotní procházky povoleny ).

Žáci i zaměstnanci budou z bezpečnostních důvodů nosit roušku během výuky ve třídách, ve společných prostorách a také ve školní družině.

Všechna další preventivní opatření ( nemísení kolektivů, hygienické požadavky, …) budou školou zajištěna dle instrukcí ministerstva školství a zdravotnictví.

Věříme a doufáme, že složité období zvládneme s nadhledem a jsme přesvědčeni, že nám v tom budete nápomocni.

 

28.12.2020                                                                                                                                           Kolektiv ZŠ Vémyslice